Tìm việc làm tuyển dụng Hành chánh/Thư ký - Tìm việc làm ngành Hành chánh/Thư ký - Mientrungworks

Ngành nghề : Hành chánh/Thư ký


 
TRỢ LÝ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC - Việc làm Kon Tum
Công ty Cổ Phần Tấn Phát  | Kon Tum
- Tính toán và tham vấn cho ban Tổng giám đốc các vấn đề về đánh giá hiệu quả dự án, quản trị nhân lực. - Phối hợp hiện thực hóa các ý tưởng, chiến lược kinh doanh & trực tiếp theo dõi tình hình... Xem chi tiết
 
TRƯỞNG PHÒNG HCNS - Việc làm Kon Tum
Công ty Cổ Phần Tấn Phát  | Kon Tum
- Tổ chức tuyển dụng, đào tạo, phát triển và duy trì nguồn nhân lực của Công ty. - Xây dựng cơ cấu tổ chức, chính sách nhân sự, môi trường hoạt động và văn hóa công ty; các quy chế lương thưởng ... Xem chi tiết
Hiển thị  1 - 2 trong tổng số 2 việc làm  1 

Tìm việc nhanh
 
  Tìm việc nâng cao