Tìm việc làm tuyển dụng Cấp quản lý điều hành - Tìm việc làm ngành Cấp quản lý điều hành - Mientrungworks

Ngành nghề : Cấp quản lý điều hành


 
Trưởng phòng hành chính nhân sự - Việc làm Quảng Nam
Công Ty TNHH Vinh Gia  | Quảng Nam
Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nhân sự & Hành chính và điều hành mọi hoạt động của Phòng theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác nhân sự của Công ty.... Xem chi tiết
Hiển thị  1 - 1 trong tổng số 1 việc làm  1 

Tìm việc nhanh
 
  Tìm việc nâng cao